Wat te doen bij asbest in huis?

Wat is asbest?

Het is bij de meeste mensen wel bekend dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Wat echter voor veel mensen niet duidelijk is, is waarom dit zo is. Wat houdt asbest nou eigenlijk in? Asbest bestaat uit losse vezels die zo klein zijn dat je ze niet kunt zien met het blote oog. Het gevaar dat asbest met zich meebrengt zit hem ook in die kleine vezels. Wanneer die ingeademd worden is asbest schadelijk. Als asbest is ingeademd kan dit op de lange termijn kanker veroorzaken.

Asbest in huis?

Wanneer u verwacht dat er asbest in uw huis of schuur zit is het verstandig om dit met zekerheid vast te stellen. Zoals eerder genoemd is asbest alleen gevaarlijk als de kleine vezels worden ingeademd. Zolang het asbest niet beschadigd is, vormt het daarom dus ook niet echt een probleem. Door middel van een asbest inventarisatie kan met zekerheid vastgesteld worden of er ergens asbest in zit. Bij het plan om asbest te verwijderen is dit wettelijk verplicht om te laten doen. Het bestaat niet alleen uit het vaststellen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is, maar er worden ook andere bronnen gebruikt, zoals de blauwdrukken en het afnemen van materiaalmonsters.

Uitkomsten

Wat levert een asbestinventarisatie precies op? Door een asbestinventarisatie te laten uitvoeren wordt eigenlijk een schatting gemaakt van het risico dat de huidige situatie levert. Zo wordt er allereerst aangegeven wat de hoeveelheid asbest in het gebouw is. Daarnaast wordt er vastgesteld wat het risico is voor de gebruikers voor het gebouw. Hierbij is het dus van belang of het asbest beschadigd is geraakt. Vervolgens wordt er vastgesteld hoe groot het risico is voor het bedrijf dat de asbest weg zal halen. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de veiligheidsvoorschriften waar rekening mee gehouden moet worden bij het verwijderen van asbest.